ผู้จัดการแแผนกบัญชีการเงิน

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | Posted 30-06-2020

ปทุมวัน (ไอทีทั่วไป)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

รายละเอียดงาน:

 • ดูแลแผนกการเงินและบัญชี รวมถึงมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณทางการเงิน
 • กำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงินข้อมูลทางการเงินรวมถึงงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกระแสเงินสด รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเชิงบริหาร และรายงานข้อมูลอื่น ๆ
 • วิเคราะห์การคาดการณ์ยอดขายและกำไรเทียบกับตัวเลขจริงค่าใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับยอดรวมและเสนอวิธีการปรับปรุงกระบวนการวางแผนตามความเหมาะสม
 • ส่วนร่วมในการจัดเตรียม พัฒนาและดำเนินการด้านระบบการเงินและการบัญชีสำหรับธุรกิจที่เริ่มจัดตั้งใหม่ในหลากหลายธุรกิจ
 • พัฒนาและควบคุมการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจและ/ หรือแผนการดำเนินงานโครงการโปรแกรมและระบบ
 • วิเคราะห์กระแสเงินสดการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อชี้นำผู้บริหารทางการเงินขององค์กร วิเคราะห์งบการเงินเพื่อหาจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
 • วางแผนและดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกระยะสั้นและระยะยาว


คุณสมบัติ คุณสมบัติ: 1. เพศชาย / หญิง 2. อายุ 30 - 40 ปี 3.ปริญญาตรีสาขาการบัญชี 4. ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 3 ปีในระดับผู้จัดการแผนก 5. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไทยกฎหมายภาษีและข้อผูกพันทางกฎหมายอื่นๆสำหรับบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ 6. ความสามารถในการจัดการลำดับความสำคัญหลายและตรงตามกำหนดเวลา; ทักษะการบัญชีและการคำนวณที่ยอดเยี่ยม 7. ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ หากมีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมของการวางระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ 8. ทำงานเชิงรุก (Pro-active), มีทักษะในการบริหารงานมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกัน (multi-tasks skill) 9. ทักษะการสื่อสารทั้งวาจาและการเขียน 10.ทักษะด้านการวิเคราะห์ หมายเหตุ หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติพื้นฐาน
คุณสมบัติพื้นฐาน ประเภทของงาน : งานประจำ จำนวน : 1 อัตรา เพศ : ชาย/หญิง เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้ ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน) การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ : บริหารธุรกิจ สาขา : การบัญชี คณะ : บริหารธุรกิจ สาขา : การเงิน สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันกลุ่ม
 • ประกันสังคม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

เกี่ยวกับบริษัท ผู้ประกอบธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและบริการสู่การเป็นผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ที่พร้อมให้บริการกับลูกค้าได้ครบในทุกๆแพลตฟอร์ม สามารถตอบรับรูปแบบการใช้ชีวิต อีกทั้ง ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้บริษัทก้าวไปได้ไกลในระดับโลก และพัฒนาด้านเทคโนโลยี 4.0 อีกด้วย โดยปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในนาม “abcpoint” นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ โดยการนำคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆ ที่ร่วมรายการมารวมกัน โดยพ้อยท์ที่ได้สามารถนำไปช้อปปิ้งสินค้าบริการ และชำระบิล ผ่านแอพพลิเคชั่น “abc Payment” และ “abc Shopping” นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางแหล่งรวบรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มากที่สุด เพื่อจัดการประมูลอสังหาริมทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “ABC e-AUCTION” และล่าสุดได้ร่วมมือกับ “WeChat Pay” แอพพลิเคชั่นยอดนิยมสำหรับชาวจีน ในการเป็นช่องทางรับชำระเงินในรูปแบบ E-Wallet หรือกระเป๋าเงินออนไลน์
ที่อยู่ : 973 President Tower 7th Floor Units 7B, 7C, 7D, 7I Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 โทรศัพท์ : 0-2656-0189 โฮมเพจ : http://www.b52.co.th