ASP.NET Programmer, โปรแกรมเมอร์, Developer

บริษัท อินโฟลิ้งค์ จำกัด | Posted 30-06-2020

เชียงใหม่ (ไอทีทั่วไป)


ลักษณะงาน

 • เขียนโปรแกรมและพัฒนา Web Application (ERP) โดยใช้ถาษา ASP.NET C#
 • ออกแบบและสร้าง Web User Interface, ฟอร์ม ,รายงาน(Microsoft Report)
 • ทดสอบโปรแกรม
 • ประสานงาน แสดงความคิดเห็นกับ Core Developer เพื่อพัฒนาระบบร่วมกัน
 • ทำคู่มือและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโปรแกรม

คุณสมบัติ
 • จบปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในด้าน Web Programming ภาษา ASP.NET C#
 • มีความรู้ในด้าน HTML5, CSS3, AJAX, JavaScript และ jQuery
 • เข้าใจ Bootstrap Framework
 • เข้าใจ Microsoft Report Designer หรือ Crystal Report
 • เข้าใจ ภาษา LINQ
 • เข้าใจการเขียนโปรแกรมเชิง OOP
 • ถ้ารู้ไม่ทั้งหมดสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้
 • ชอบพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถศึกษาเรียนรู้ และค้นคว้าสิ่งต่างๆด้วยตนเองได้
 • มีความรับผิดชอบสูง ตรงเวลา
 • คิดเชิงบวก เปิดใจรับสิ่งใหม่ มีความฉลาดด้านอารมณ์ (EQ)
 • บริหารจัดการปัญหาภายใต้ความกดดันได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

การทำงาน
 • เวลาทำงานปรกติ 5 วันจันทร์-ศุกร์ 9.00 – 17.30 (ไม่ทำงานวันเสาร์)
 • อยู่เชียงใหม่ รักในวิถีชีวิตแบบคนเชียงใหม่
 • Work Life Balance งานที่ดีย่อมออกมาจากบุคคลากรที่มีความสุข(และมีความรับผิดชอบ)
 • สามารถเลือกทำงานที่บ้านหรือร้านกาแฟได้ตามสมควร (Flexible Place)
 • เวลาเข้างาน ออกงานยืดหยุ่นได้ สามารถเลือกทำงานตอนกลางคืนได้ (Flexible Time)
 • แต่งตัวตามสบาย (Flexible Dress)
 • สลับวันหยุดได้ตามสมควร เช่น ขอหยุดวันศุกร์ แต่ใช้เวลาเสาร์หน้าทำงานแทนเป็นต้น
 • ไม่มีการบันทึกเวลาทำงาน/วันลาแบบ Fix เหมือนบริษัททั่วไป สามารถวางแผนการลาติดต่อเป็นระยะเวลาหลายวันได้ตราบเท่าที่ยังสามารถจัดการหน้าที่ได้
 • วันหยุดตามปฏิทิน / ลาป่วย / ลากิจ
 • มีส่วนร่วมในการจัดทำ Project Plan และ Implementation Plan
 • ประเมินผลงานตามผลงานที่ทำได้ (Result Base)
 • บริษัทขนาดเล็ก คล่องตัว เปิดกว้างรับความคิดเห็นทุกอย่าง
 • มีส่วนร่วมในการออกแบบ Technical Solution จากข้อจำกัดทางเทคนิคและทางธุรกิจของแต่ละโครงการ
 • มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งทางด้านเทคนิคและการดำเนินงาน

เอกสารที่ต้องการ
 • Resume
 • Portfolio ตัวอย่างผลงานที่เคยทำมา
สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 21 ถึง 27 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป 1.
สถานที่ปฏิบัติงาน สามารถทำงานที่บ้าน ร้านกาแฟ ไซต์งานลูกค้า ออฟฟิศ


สาขา ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/เครื่องใช้ไฟฟ้า ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2557 จำนวนพนักงาน : 1 - 5 คน ลักษณะธุรกิจ พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการ(Enterprise Software) เช่น ระบบงานแผนงาน ยุทธศาสตร์ พัสดุ การเงิน สารบรรณ บุคลากร ฯลฯ ตามความต้องการของหน่วยงานราชการ ที่อยู่ 296/20 หมู่ 2 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 จังหวัด เชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053 แฟกซ์ : อีเมล์ contact@infolinksystem.com เว็บไซต์ ติดต่อคุณ โยธี โยธาวงค์ ตำแหน่ง Project Manager