ผู้จัดการฝ่ายการผลิต/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด | Posted 30-06-2020

ปากท่อ (ไอทีทั่วไป)


รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (ปากท่อ) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • กำหนดนโยบายในการบริหารงาน/พิจารณา/วางแผน และทบทวนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานผลิตผลไม้แช่แข็งหรือฟรีซดรายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
 • วางแผนการผลิต, การใช้ทรัพยากรการผลิต, กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ , ต้นทุนการผลิต , การส่งมอบ) รวมถึงสามารถประมาณการยอดการผลิตได้
 • สามารถควบคุม และบริหารกระบวนการผลิต, คำนวณต้นทุน วัตถุดิบ ตลอดจนอัตรากำลังการผลิตให้เหมาะสมและเป็นไปตามแผนการผลิต
 • กำกับดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผนและวางแผนพัฒนาพนักงานได้ โดยสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและหัวหน้างานในสายงานการผลิตได้
 • จัดและแจกจ่ายงาน มอบหมายงาน และตรวจสอบควบคุมเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
 • ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที เพื่อให้เกิดผลเสียหายน้อยที่สุด
 • พัฒนาทีมงาน วิเคราะห์ข้อมูลและนำไปใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการควบคุมการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำสรุปผลการทำรายงานต่อผู้บริหาร
คุณสมบัติ เพศ : ชาย , หญิง , ไม่ระบุ อายุ(ปี) : 33 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : 4ปีขึ้นไป อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • เพศชาย/หญิง อายุ 33 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีภาวะผู้นำ, สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรู้และความสามารถในการวางแผนและจัดการด้านกระบวนการผลิต รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิต
 • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร ได้แก่ GMP, HACCP เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS.OFFICE, ERP
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3-4 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการผลิตผลไม้แช่แข็งหรือฟรีซดราย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
สวัสดิการอื่นๆ ชุดยูนิฟอร์ม สนใจตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ ชื่อผู้ติดต่อ : เบญญาภา เบอร์ผู้ติดต่อ : 087-4794626 อีเมล : benyapa.p@freezedry.co.th วิธีการรับ
  รับผ่านทาง JOBBKK.COM
 • c.winyoo@freezedry.co.th
 • thunyarat.s@freezedry.co.th
 • รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง