Project manager

GetLinks | Posted 14-02-2020

กรุงเทพมหานคร (ไอทีทั่วไป)


บริหารงานโครงการพัฒนาซอฟแวร์ erp สำหรับหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย มี ปสก. บริหารโครงการขนาดใหญ่ และมีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ระบบ และการพัฒนาโปรแกรม สามารถสื่อสารกับลูกค้าและทีมงานได้ดี มีความรู้ข้นตอนการทำงานพื้นฐานของราชการ

Salary

thb 60,000 - 90,000 (Monthly)

Type of employment

Contract

Prefer talents in

Thailand

Skillset

project management