เจ้าหน้าที่วางระบบโปรแกรมบัญชี (Conslt Acc)

| Posted 14-01-2020

หนองจอก (ไอทีทั่วไป)


หน้าที่ความรับผิดชอบ :

Responsiblities :
1) อบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า ทั้งในและนอกบริษัท


2) จัดทำคู่มือ-เอกสารประกอบการอบรม
3) วางแผนการอบรมและ Implement ทั้งในและนอกบริษัท
4) ผลักดันและประสานงานระหว่างลูกค้ากับแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสำเร็จตามแผน
5) ช่วยประสานงานระหว่างลูกค้ากับแผนกอื่น ๆ ในการดำเนินงานระหว่างระยะเวลา Implement
6) ทำเอกสารสรุป เมื่อทำการปิด Job งานและส่งเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ให้แผนก Support
7) มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับระบบคุณภาพ
8) ปฏิบัติตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร
9) ปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือตามความเหมาะสม

คุณสมบัติ :

1) ผ่านงานด้านบัญชี หรืองานทางด้านฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือผ่านการอบรมและทดสอบโปรแกรม ERP,
WINSpeed, STAR-ACC, HR-Pro, myAccount Fixed Assets, myPayroll และ POS-Pro
หรือผ่านงานทางด้านการทำบัญชีธุรกิจ
2) ต้องมีบุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนง่าย,มีความกระตือรือร้นในการ
3) บริการ มี (Service Mind), สามารถออกไปทำงานภายนอกองค์กรหรือต่างจังหวัดได้
4) และต้องมีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
วุฒิ ป.ตรี การบัญชี,สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ :

 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.45 หยุดเสาร์ อาทิตย์และนักขัตฤกษ์
 • ประกันสังคม
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ลากิจ6วัน/ปี
 • ลาป่วย 30วัน/ปี
 • ลาพักร้อน 10 วัน/ปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
2571/1 ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามคำแหง ซอย 75 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

สมัครงานติดต่อ

 • hr Prosoft
 • Tel : 0813596921
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

 • Line ID: hrprosoft