Senior Structural/Bridge Engineer

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจ เมนท์ จำกัด (มหาชน) | Posted 7-01-2020

บึงกุ่ม (ไอทีทั่วไป)

Job expired

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลงานออกแบบโครงสร้าง เช่น สะพานข้ามแยก, ทางยกระดับ, รถไฟฟ้า

คุณสมบัติ
 • เพศชาย/เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์โครงสร้าง โยธา หรือที่เกี่ยวข้อง หากจบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ด้านการออกแบบโครงสร้าง และมีประสบการณ์ออกแบบโครงสร้างสะพานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP, SAFE, ETAB, AutoCAD, Revit
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร


คุณสมบัติพื้นฐาน
คุณสมบัติพื้นฐาน ประเภทของงาน : งานประจำ จำนวน : ไม่ระบุ เพศ : ชาย/หญิง เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้ ประสบการณ์ : 3 - 15 ปี สถานที่ : กทม. (บึงกุ่ม) การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : โยธา คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : เครื่องกล สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนา
 • ค่าเยี่ยมคลอด และค่าเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วย
 • ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ
 • รางวัลอายุงาน
 • ลากิจ 12 วันต่อปี
 • ลาพักร้อน 10 วันต่อปี
 • เงินกู้สวัสดิการสำหรับพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินสนับสนุนเพื่อการออกกำลังกาย
 • โบนัสตามโครงสร้างและผลประกอบการของบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท ทีมกรุ๊ปเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยการผนึกกำลังกันอย่างเข้มแข็งของบริษัทในเครือทีมกรุ๊ปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและบุคลากรมืออาชีพรวมกันกว่า 1,500 คน ที่พร้อมทุ่มเทเพื่อสร้างผลงานคุณภาพสำหรับลูกค้าทุกระดับกว่า 38 ปีแห่งการมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนา
ทีมกรุ๊ปสามารถให้บริการแบบครบวงจรในหลากหลายสาขา ทั้งคมนาคมและโลจิสติกส์ อาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน แหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การบริหารจัดการ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์
เรามีผลงานเป็นที่ยอมรับกว่า 2,000 โครงการทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ด้วยแนวทางการทำงานที่ยึดมั่นในการทำงานร่วมกันเพื่อบริการคุณภาพประสบการณ์อันยาวนานและความสามารถในการตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า วันนี้ทีมกรุ๊ปจึงได้ยืนหยัดอยู่ในแถวหน้าของธุรกิจที่ปรึกษาและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในประเทศไทยและเรายังมุ่งมั่นก้าวสู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคต่อไป
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources / Employment Department ที่อยู่ : 151 TEAM Building, Nuan Chan Road, Nuan Chan, Bueng Kum, Bangkok 10230 โทรศัพท์ : 0-2509-9000-30 Ext.1221-1224,086-900-0958,061-404-4610,084-160-2749 โทรสาร : 0-2509-9073 โฮมเพจ : http://www.teamgroup.co.th