Programmer / Web Programmer

| Posted 2-05-2021

กรุงเทพมหานคร (ฐานข้อมูล)


รายละเอียดงาน
รับสมัครด่วน! หลายอัตรา
อัตราเงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ตำแหน่งงานไอทีที่เปิดรับ
1. Programmer (Jr. จำนวน 2 อัตรา / Sr. จำนวน 2 อัตรา)
พัฒนาโปรแกรมให้กับลูกค้าของบริษัท (พัฒนาโปรแกรม Window Application ภาษา C#, VB, ASP, MSAccess, Microsoft Report, SQL, PL/SQL มีความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล Oracle, SQLServer)
>>>หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.พัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อให้ทำงานได้ตรงตาม Requirement
2.ออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ และการจัดเก็บลงฐานข้อมูล
3.ออกแบบโครงสร้างและวางมาตรฐาน
4.ทำงานร่วมกับ Tester, Business Analyst, Project Manager เพื่อส่งมอบงานให้ได้ตามกำหนด
5.ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง
>>>คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
2.วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีความเชี่ยวชาญในการเขียนและพัฒนาโปรแกรม
Programming Skills : C#, VB, VB/.Net, ASP, ASP/.NET, SQL, PL/SQL, HTML, JavaScript
Other Experiences : MSAccess, Visual Studio, GitHub, Oracle Database
Knowledge : SDLC Process, Database Design
___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-__
2. Web Programmer
>>>หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.พัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อให้ทำงานได้ตรงตาม Requirement
2.ออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ และการจัดเก็บลงฐานข้อมูล
3.ดูแลระบบ Window / Web Application, Web service API, Store procedure, User Interface ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ทำงานร่วมกับ Tester, Business Analyst, Project Manager เพื่อส่งมอบงานให้ได้ตามกำหนด
5.ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง
>>>คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
2.วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีความเชี่ยวชาญในการเขียนและพัฒนาโปรแกรม ตามความถนัด
Programming Skills : HP, ASP, C#/.Net, PL/SQL, AJAX, JQUERY, CSS, FRAMEWORK, Web-Service, XML, Json
Other Experiences : CMS, CRM, Joomla, Wordpress, GOOGLE API
Knowledge : WCF, Web Service, SOAP, REST, XML, SDLC Process, Database Design
___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-__
3. MIS / Data Analysis (จำนวน 1 อัตรา)
พัฒนาโปรแกรม ETL ออกแบบฐานข้อมูล จัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร และสนับสนุนด้านข้อมูลให้กับทีมการตลาด
>>>หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะและกายภาพเขียน ERD และพจนานุกรมข้อมูล
2.พัฒนา ETL และ Data Cleansing Process (ภาษา PL/SQL หรือ Qlikview Scripting)
3.รายงานการออกแบบและแดชบอร์ดการจัดการ
4.การวิเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการและการตัดสินใจทางการตลาด
5.แก้ไขปัญหาและแก้ไขข้อมูลสำหรับสภาพแวดล้อมการผลิต
6.ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาและผู้ให้บริการภายนอกเพื่อส่งมอบโครงการที่สำคัญทางธุรกิจและรักษาระดับการบริการที่สูง
>>>คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี
2.วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการออกแบบ Database และรายงานสำาหรับผู้บริหาร (MISReport)
4.หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Qlikview จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Programming Skills : SQL, PL/SQL, VB หรือ ASP
Other Experiences : SQL Developer Tool, Qlikview หรือ Reporting Tool
Knowledge : Data Warehouse Management, DBMS, Database Design and Data Modelling
___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-__
4. Lead Database Specialist (จำนวน 1 อัตรา)
พัฒนาและดูแลฐานข้อมูล / ตรวจสอบโปรแกรมก่อนขึ้นระบบจริง
>>>คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี
2.วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
3.สามารถพัฒนาและดูแลฐานข้อมูล Oracle, MYSQL, MSSQL, ACCESS อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด
4.สามรถใช้โปรแกรม PL/SQL, SQL Developer หรือ ACCESS ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-__
5. Big Data Engeineer / Data Analytic (จำนวน 1 อัตรา)
ดูแลระบบ Big Data และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอ
>>>คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี
2.วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ในการทำงานขั้นต่ำ 2 ปี ในด้าน Big Data, Data Analytic

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความเชี่ยวชาญในการเขียนและพัฒนาโปรแกรม ตามความถนัด
  • Programming Skills : PHP, ASP, C# /.Net, PL/SQ, AJAX, JQUERY, CSS, FRAMEWORK, Web-Service, XML, Json
  • Other Experiences : CMS, CRM, Joomla, Wordpress, GOOGLE API
  • Knowledge : WCF, Web Service, SOAP, REST, XML, SDLC Process, Database Design

สวัสดิการ
โบนัส
เบี้ยขยัน
ประกันสังคม
คลีนิคเวชกรรม
ลาพักผ่อน สูงสุด 10 วัน
วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่งงานขาย)
ค่าล่วงเวลา
ค่าตำแหน่ง
เงินรางวัลพิเศษ (เฉพาะตำแหน่งงานขาย)
ชุดยูนิฟอร์ม
ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
เงินช่วยเหลือ (กรณีสมรส, กรณีคลอดบุตร, กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
สถานที่ออกกำลังกาย
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

สถานที่ปฏิบัติงาน
ประจำสำนักงานใหญ่(ซ.ลาดปลาเค้า 25)

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที!
สนใจร่วมงานกับเรา : กดเบอร์นี้นะ 091 890 5882 HR ฝน
หรือส่งประวัติส่วนตัวมาที่ wanna.ler@tqm.co.th
ID Line : @HRtqm (ใส่ @นำหน้าด้วย) / 091-8905882
ติดตามเพจ www.facebook.com/tqmjob
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.casmatt.co.th
บริษัท แคสแมท จำกัด
123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 -
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. หยุดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์