Software Tester

บริษัท เทอราบิท จำกัด | Posted 12-02-2021

กรุงเทพมหานคร (เครือข่าย)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบ วางแผนพร้อมจัดลำดับความสำคัญในการทดสอบระบบในกรณีต่างๆ
 • ดำเนินงานทดสอบระบบและfunctionต่างๆสำหรับ web applicationและ web service
 • วิเคราะห์ความผิดพลาดของระบบพร้อมรายงานให้ทีมพัฒนาระบบได้ทดสอบระบบใน ขั้นตอนSystem Integration Test (SIT) พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ใช้ในกระบวกการ User Acceptance Test(UAT).
 • พัฒนาและจัดทำแผนการทดสอบระบบอ้างอิงจากเอกสาร technical specification
 • วิเคราะห์พร้อมส่งมอบ feedback ในการพัฒนาระบบพร้อมจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาแก้ไขให้กับทีม
 • ดำเนินงานร่วมกับทีม developer และ project manager ในการวางแผน จัดตารางเวลาการดำเนินงานการทดสอบในส่วนต่างๆของ application
 • จัดทำรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขดังกล่าว
 • จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์และทดสอบระบบ
 • บันทึกและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการทดสอบระบบ

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปีเกี่ยวกับการทดสอบระบบ software, test case และขั้นตอนกระบวนการต่างๆในการทดสอบระบบ
 • มีความรู้และทักษะด้านการทดสอบระบบ โครงสร้างการทดสอบ และระเบียบวิธีในการทดสอบระบบ
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา software แต่หากมีทักษะด้านการพัฒนา software ใน platform ที่หลากหลายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีทักษะหรือประสบการณ์เกี่ยวกับ SQL Statement, Store Procedure, Query จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในคุณสมบัติของsoftware ที่มีคุณภาพดีและเข้าใจเรื่อง User experience

คุณสมบัติพื้นฐาน
คุณสมบัติพื้นฐาน ประเภทของงาน : งานประจำ จำนวน : ไม่ระบุ เพศ : ชาย/หญิง เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 บาท/เดือน ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • ลาเนกขัมมะ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

เกี่ยวกับบริษัท terrabit Company Limited (บริษัท เทอราบิท จำกัด) ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจ คอนแทคส์ เซ็นเตอร์ มากว่า 10 ปี เทอราบิท เน็ทเวิร์ค พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยโซลูชั่นที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งาน และโจทย์ทางธุรกิจ ที่แตกต่างกัน
เรา คือ ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาระบบคอนแทคส์ เซ็นเตอร์ ระดับมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยระดับโลก [World-class Technology] พร้อมให้คำปรึกษา รับเหมา เนรมิตพื้นที่อาคารให้กลายเป็นศูนย์ปฏิบัติการคอนแทคส์ เซ็นเตอร์ ระดับมืออาชีพ [Turnkey Implementation]
เรา มี ศูนย์ปฏิบัติการ คอนแทคส์ เซ็นเตอร์ ที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่งสามารถให้ผู้ใช้บริการเช่าเหมาทั้งพื้นที่และเริ่มใช้ระบบงานได้ภายใน 24 ชั่วโมง [Facilities & System Rental] รวมถึงการให้บริการงานคอนแทคส์ เซ็นเตอร์แบบครบวงจร [Fully Outsourcing] บริการรับสายโทรศัพท์ เพื่อรองรับงานลูกค้าสัมพันธ์ [Customer Service] และบริการโทรออก เพื่อตอบสนองกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกผ่านช่องทางโทรศัพท์ [Telemarketing]
เทอราบิท เน็ทเวิร์ค คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่เล็งเห็นความสำคัญของ บุคคลากร ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร ขอเชิญท่านที่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการพัฒนาและผู้ที่พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันน่าประทับใจ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา โดยบริษัทฯ มีการขยายอัตราเพิ่มในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
With experience in the Contact Center business for more than 10 years, Terrabit Network is ready to serve customers with a wide range of solutions to meet your needs and problems of different business.
We are specialized in the design and development of international standards on Contact Center system increasing efficiency with World-class Technology. Also offering an advice on Contact Center outsourcing & consulting. And we are committed to bring your office space to become a professional Contact Center with a turnkey implementation.
Our Contact Center operations are full-equipped and a wide range of services which provide user superior Facilities & System Rental services and start using it within 24 hours. Including the fully outsourcing Contact Center services provided, receiving phone call to handle Customer Service and calling out to meet the offensive marketing strategy through Telemarketing.
Terrabit Network is new generation group recognizes the importance of staffs, which is the most valuable resource of the organization. Join us to try new things, step into the world of development and the exchange of impressive experience. Become a part of us, due to rapid growth and business expansion we are looking for the position as follows.
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณ รัตน์สุดา ที่อยู่ : Orakarn Building G Floor, 26/1 Soi Chidlom, Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 โทรศัพท์ : 0-2612-1213,0-2257-4249 โฮมเพจ : http://www.terrabit.co.th/